Apartman Yöneticilerinin Görevleri Nelerdir ?

apartman yöneticisi

Kanunlara göre bir apartmanda 8 yada daha fazla bağımsız bölüm var ise yönetici seçilmelidir. Apartman yöneticisi, tüm bağımsız bölümlerin ortak alanlarına ait sorumlulukları takip etmektedir. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda apartmanlarda ortak alan kullanımına ilişkin gerekli yasal yükümlülükler belirtilmiştir. Bu yükümlülükleri uygulama esnasında en büyük pay apartman yöneticisine düşmektedir.

Apartman yöneticisi ana gayrimenkule ait kolon, kiriş, duvar, çatı gibi kullanım alanında meydana gelen bozuklukları, mahkeme kararı uyarınca tamir ettirebilir. Bağımsız bölüm sahipleri de, ortak alanlara ait ortaya çıkan ödemeyi yapmak durumdadır. Apartman yöneticisi depo, otopark, giriş kapısı gibi ortak alanların bakım ve onarımına dikkat etmekle yükümlüdür.

Apartman Yöneticilerinin Görevleri Nelerdir ?

– Ortak alan olarak kullanılmakta olan binanın sigorta yükümlülüğü apartman yöneticisine aittir.
– Bağımsız bölüm sahiplerinin aldığı kararları uygulamaya koymalıdır.
– Apartmana ait bakım, onarım ve diğer giderlerin takibinden sorumludur.
– Ortak alanlara ait bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için kat maliklerinden aylık toplar ve yetmez ise bir kez daha aylık toplayabilir.
– Kat maliklerinden toplamış olduğu gayrimenkulün bakım ve onarım için gerekli aylık bedelleri, apartman yöneticisinin sorumluluğundadır.
– Apartmanı ilgilendiren tebligatların kabulünü yapar.
– Bağımsız bölüm sahiplerinin faydasına olacak önlemler alır.
– Alınan karar ve yükümlülüklerine uymayan bağımsız bölüm sahibine karşı dava açar ve icra takibini başlatır.
– Daire sahiplerini toplantıya çağırır.

Apartman Yöneticileri Aidat Öder Mi ?

Yöneticiler, yönetim planında yer almasa bile kendileri için bir ücret talep edebilirler. Yöneticinin aidat ödeyip ödemeyeceğine bağımsız bölüm sahipleri karar verir. Eğer bu yönde bir karar alınmadı ise yönetici üzerine düşen normal yönetim giderinin yarısını ödememe hakkına sahiptir.

Paylaşın !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.