Ekspertiz Raporunun Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Bu makalemiz de; “Ekspertiz yapılan bir konuta verilen ekspertiz raporunun geçerlilik süresi ne kadardır? Bu hangi kanun veya yönetmelikte yer alır ?” konusunda bilgilendireceğiz.

Bir gayrimenkul ekspertiz raporunun geçerlilik süresini belirleyen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. Bu sebeple gayrimenkul ekspertiz raporunun geçerlilik süresi ile ilgili kesin bir süre belirlemek mümkün değildir. Buna karşılık gayrimenkulün fiziki ve yasal statüsü ile ilgili bir değişiklik olmaması halinde gayrimenkul değerleme (ekspertiz) raporunun genellikle 6 ay ila 1 yıl arasında geçerliliğini koruyacağı kabul edilmektedir.

Belirtmek gerekir ki değerleme tarihi sonrasında mevcut piyasa koşullarında, gayrimenkulün imar ve çevresel koşullarında yahut yasal durumunda meydana gelen her türlü değişiklik, gayrimenkulün piyasa değerinde değişikliğe neden olabilir. Bu tür değişiklikler sebebiyle gayrimenkul değerleme (ekspertiz) raporundaki veriler güncelliğini kaybedebilir ve raporun geçerliliği sorgulanır hale gelebilir.

Bir örnek ile açıklık getirmek gerekirse; 1 Ocak 2018 tarihinde değerlemesi yapılan bir konutun ruhsat veya yapı kullanma izninin 1 Mart 2018 tarihinde herhangi bir sebepten ötürü iptal edilmesi ve bina hakkında yıkım kararı çıkması halinde, konutun hukuki durumundaki bu değişiklik gayrimenkul değerine de negatif anlamda yansıyacaktır. Bu durumda 1 Ocak 2018 tarihli gayrimenkul değerleme raporuna güvenerek bu konutu satın almak sağlıklı bir karar olmayacaktır.

Bu tür değişikliklerin meydana gelmediği durumlarda dahi çoğu zaman piyasa koşulları zaman içerisinde değişiklik göstermektedir. Bu nedenle gayrimenkulün tabi olduğu hukuk kuralları ve çevresel koşullar değişiklik göstermese dahi, gayrimenkul değerleme raporunun 6 ay ila 1 yıl sonra güncelliğini yitirdiği kabul edilmektedir. Bu doğrultuda bu süreden daha eski tarihli bir gayrimenkul değerleme raporuna dayanarak işlem yapmak yanıltıcı olabilir. Bu tür hallerde yeni bir ekspertiz yaptırarak gayrimenkulün güncel piyasa değerinin tespit edilmesi tavsiye edilir.

Paylaşın !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.